Ventilació (HVAC)

És molt important tractar i desinfectar l’aire

93 727 42 43

Consulta’ns sense compromís

Contacte ràpid
Privacidad

A Air-Confort Vallés donem cobertura a tota mena de projectes de ventilació industrial (HVAC). Ventilació estàtica, ventilació dinàmica, filtració, extracció, renovació, refrescament adiabàtic, detecció i control. Apliquem el sistema de ventilació idoni a cada situació.

Disposem de personal i equips professionals qualificats per a dur a terme el projecte i disseny pactat de la instal·lació. Actuem directament en el terreny a projectar, no escatimant les visites necessàries per a garantir el correcte desenvolupament del projecte de ventilació.

RENOVACIÓ D’AIRE

Un dels principis de la ventilació (HVAC) és la renovació d’aire interior.

Això significa que, mitjançant un o diversos ventiladors, s’extraurà l’aire viciat de l’interior d’un local o dependència, substituint-se est per aire nou provinent de l’exterior.

VENTILACIÓ (HVAC) I RENOVACIÓ D’AIRE

Amb aquest simple fet s’aconsegueix millorar substancialment la qualitat de l’aire interior amb tots els beneficis que això comporta.L’aire interior sol estar viciat a causa de partícules de tota mena.

NORMATIVES ACTUALS

La renovació de l’aire ve a més secundada per totes les normatives actuals, com el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE).

El primer, exigeix la renovació de l’aire interior dels habitatges.

En el RITE es defineixen exigències més estrictes ja que segons la zona on ens trobem i l’activitat del local, s’hauran d’incorporar filtres per a garantir que la qualitat de l’aire interior (IDA) compleixi segons els paràmetres exigits dins de la mateixa normativa.

La tipologia del filtre a instal·lar dependrà també de la qualitat de l’aire exterior (ODA) d’on es trobi el local.

QUALITAT D’AIRE

La qualitat de l’aire interior sempre ha tingut molta importància per a lluitar contra tot tipus de microorganismes en general (bacteris, fongs, espores i virus) que desinfectin l’aire (que és el vehicle de transmissió de moltes malalties) però que siguin innocus per a les persones i els productes, per la qual cosa, amb o sense COVID-19, és molt important tractar i desinfectar l’aire.

QUALITAT D’AIRE INTERIOR

Si fins ara, es requeria un control de temperatura i, en alguns casos, d’humitat, ara hem d’afegir un factor més: la salut de les persones.

MILLORA DE LA QUALITAT D’AIRE INTERIOR

A l’interior dels edificis, el risc de contagi per via aèria és elevat si existeix poca ventilació.

Aquesta, quan és possible, ha de ser una ventilació natural i quan no ho és, s’ha de millorar la qualitat d’aire interior mitjançant sistemes de purificació de l’aire.