Eficiència i Certificació Energètica Industrial

Rebaixar els costos de subministrament d’energia de l’empresa

93 727 42 43

Consulta’ns sense compromís

Contacte ràpid
Privacidad

A Air-Confort Vallés oferim l’elaboració d’un estudi de Sistemes d’Eficiència i Certificació Energètica Industrial previ en el qual es valoren els següents punts: potència contractada, preu energia, penalització per reactiva, lloguers equips mesura, detecció costos ocults.

Resoltes aquestes qüestions s’analitzarà el potencial d’estalvi que disposa l’empresa i es realitzarà un informe detallat, que es lliurarà de manera gratuïta.

Disposar d’un servei tècnic d’aire condicionat propi facilita el seguiment del funcionament de les instal·lacions de climatització realitzades, emprendre’n el manteniment correcte i garantir el compliment dels objectius marcats en el disseny inicial. Així mateix les sinergies amb el nostre departament d’eficiència i certificació energètica ens ajuden a buscar l’opció més eficient, monitorar els seus consums (si el sistema el requereix) i gestionar possibles subvencions nacionals o europees.

Els sistemes de climatització industrial exigeixen d’una atenció molt especial a tots els factors, ja no es tracta únicament del confort humà i l’eficiència i certificació energètica, també tenen rellevància capital les condicions idònies del producte manufacturat i la interrelació amb la resta de maquinàries i processos que conformen el sistema productiu.

Ens comprometem a tenir preparada la millor oferta de contractació, i al final de la permanència del contracte estudiarem de nou el mercat.

Obtingueu més informació dels nostres serveis d’eficiència i certificació energètica industrial en els apartats següents:

Aprofiti els preus que li oferirem en ser partners de diverses comercialitzadores. Consulti i actuï per a començar a reduir el seu consum energètic amb una empresa multidisciplinària amb més de 25 anys d’experiència en el sector.

AUDITORÍA I CERTIFICACIÓ ENERGÉTICA

L’auditoria energètica és el primer i imprescindible pas cap a la consecució d’una millora en l’eficiència energètica de la nostra empresa. Es resumeix en la identificació de: febleses, fortaleses i oportunitats en l’ús diari de l’energia en la nostra organització.

Els animem a valorar la possibilitat de realitzar una Auditoria Energètica de Base en les instal·lacions de la seva empresa o negoci, estem convençuts que aquesta acció els reportarà importants estalvis energètics i els generarà oportunitats de millora i creixement que en l’actualitat potser no han valorat.

ILUMINACIÓN LED

Es consideren les adaptacions necessàries d’il·luminació que requereix el lloc, aprofitament de la llum natural i mecanismes d’automatització lumínica, per a evitar ineficiències en el consum.

Quan el sistema energètic de la seva instal·lació té una demanda d’energia reactiva alta, significa que està demandant més energia de la que realment usa. Això dona com a resultat costos addicionals en la seva factura elèctrica i incrementa la quantitat d’energia demandada a la xarxa elèctrica que podria evitar-se.

Si la vostra factura elèctrica és anormalment alta, o si esteu rebent càrrecs extra per energia reactiva (factor de potència), són signes obvis que el vostre sistema elèctric té una alta demanda d’energia reactiva.

La millor manera de determinar la demanda d’energia reactiva de la instal·lació i identificar-ne les millores és contactar-nos i dur a terme un estudi del sistema energètic.

Posteriorment a aquest estudi podrem determinar i valorar mètodes d’acció per a compensar aquest consum d’energia reactiva com pot ser la instal·lació de bateries de condensadors o filtres harmònics, aconseguint així la reducció de costos de la seva factura elèctrica i millorant considerablement el rendiment i l’eficiència de la seva maquinària.

MONITORITZACIÓ DE CONSUMS

Comptar amb un sistema de monitoratge permet desagregar la demanda (quant consumeix què), i que els marges d’error en un modelatge energètic eficient es puguin reduir o eliminar. Realitzem instal·lacions de monitoratge segons les seves necessitats perquè pugui optimitzar el procés productiu de la seva empresa coneixent el cost energètic de cada procés.

OPTIMITZACIÓ CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS

Oferim sense cap mena de compromís o cost, un complet estudi amb l’objectiu d’optimitzar la seva factura elèctrica i/o gas i ajudar-lo a pagar menys.

Per a això:

  • Comparem preus de diverses comercialitzadores.
  • Ajustem i optimitzem la potència contractada.
  • Revisem el model de contracte (fix, mixt, indexat).

COMPENSACIÓ DE REACTIVA

Quan el sistema energètic de la seva instal·lació té una demanda d’energia reactiva alta, significa que està demandant més energia de la que realment usa. Això dona com a resultat costos addicionals en la seva factura elèctrica i incrementa la quantitat d’energia demandada a la xarxa elèctrica que podria evitar-se.

Posteriorment a aquest estudi podrem determinar i valorar mètodes d’acció per a compensar aquest consum d’energia reactiva com pot ser la instal·lació de bateries de condensadors o filtres harmònics, aconseguint així la reducció de costos de la seva factura elèctrica i millorant considerablement el rendiment i l’eficiència de la seva maquinària.