En compliment del que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) s’informa l’usuari que totes les dades que ens proporcioni seran incorporats a un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat de Air-Confort Vallés.

Sempre es respectarà la confidencialitat de les seves dades personals que només seran utilitzats amb la finalitat de gestionar els serveis oferts, atendre les sol·licituds que ens plantegi, fer tasques administratives, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària per via electrònica.

Per a exercir els seus drets d’oposició, rectificació o cancel·lació haurà d’escriure’ns al següent correu info@air-confortvalles.com o telefonar-nos al +34 93 727 42 43.