Climatització

Instal·lació Climatització i Aire Condicionat

93 727 42 43

Consulta’ns sense compromís

Contacte ràpid
Privacidad

A Air-Confort Vallés, ens caracteritza el tracte personalitzat i de qualitat que donem als nostres clients, atenent a totes les necessitats de les seves instal·lacions de Climatització a mida.

Dissenyem el projecte, donant prioritat al rendiment, eficàcia i durabilitat dels sistemes de climatització proposats.

Disposar d’un servei tècnic d’aire condicionat propi facilita el seguiment del funcionament de les instal·lacions d’aire condicionat realitzades, escometre el seu correcte manteniment i garantir el compliment dels objectius marcats en el seu disseny inicial. Així mateix les sinergies amb el nostre departament d’eficiència energètica ens ajuden a buscar l’opció més eficient, monitorar els seus consums (si el sistema el requereix) i gestionar possibles subvencions nacionals o europees.

Els sistemes de climatització industrial exigeixen d’una atenció molt especial a tots els factors, ja no es tracta únicament del confort humà i l’eficiència energètica, també tenen rellevància capital les condicions idònies del producte manufacturat i la interrelació amb la resta de maquinàries i processos que conformen el sistema productiu.

Obtingueu més informació dels nostres serveis de climatització professionals en els següents apartats:

Disposar d’un servei tècnic d’aire condicionat propi facilita el seguiment del funcionament de les instal·lacions d’aire condicionat realitzades, escometre el seu correcte manteniment i garantir el compliment dels objectius marcats en el seu disseny inicial. Així mateix les sinergies amb el nostre departament d’eficiència energètica ens ajuden a buscar l’opció més eficient, monitorar els seus consums (si el sistema el requereix) i gestionar possibles subvencions nacionals o europees.

Els sistemes de climatització industrial exigeixen d’una atenció molt especial a tots els factors, ja no es tracta únicament del confort humà i l’eficiència energètica, també tenen rellevància capital les condicions idònies del producte manufacturat i la interrelació amb la resta de maquinàries i processos que conformen el sistema productiu.

Els nostres projectes i instal·lacions a mida contemplen tot aquest conjunt de paràmetres per a proposar i executar les instal·lacions més adequades per a satisfer els seus requeriments

SPLIT

L’aire condicionat split té dues unitats separades, una unitat condensador situada en l’exterior de l’habitatge i una altra unitat evaporadora situada dins de l’habitatge.

La unitat interior o evaporador, és l’encarregat d’extreure l’aire calent i cedir la seva calor al gas refrigerant També trobem el ventilador que distribueix el flux d’aire refrigerat a l’estada i els sensors de temperatura connectats a un termòstat per a saber la temperatura de l’habitació.

D’altra banda, està la unitat exterior o condensadora, que és l’encarregada d’expulsar l’aire calent de l’interior de l’habitatge a l’exterior. En aquesta unitat trobem el condensador on el gas refrigerant passa de gas a líquid.

Avantatges de la instal·lació d’aire condicionat:

 • Important estalvi energètic, ja que disposa d’un COP mínim de 3, és a dir per cada kW de consum elèctric, genera 3kW de calor/freda.
 • Baix cost d’instal·lació.
 • Baix cost de manteniment.
 • Permet un control de temperatura individual a la sala instal·lada.

VRV

Com funcionen?

Els equips o sistemes VRV s’inclouen dins dels d’expansió directa. La unitat exterior dels sistemes VRV compta amb un mecanisme que utilitza l’aire exterior per a evaporar (calor) o condensar (fred) el gas refrigerant.

A diferència d’altres sistemes com les bombes de calor, aquests sistemes compten amb l’avantatge de poder regular o variar el volum de refrigerant aportat a les bateries de condensació-evaporació.

A continuació, el gas refrigerant es distribueix per les canonades per a arribar als diferents espais on les unitats interiors s’encarreguen d’utilitzar-lo per a refredar-los o escalfar-los.

Avantatges de la instal·lació dels sistemes VRV:

 • Estalvi energètic: és un dels principals reclams dels fabricants d’aquesta mena d’equips. S’estima que l’estalvi energètic que aconsegueixen els sistemes VRV oscil·la de mitjana entre l’11 i el 20%.
 • Tecnologia inverter: almenys un dels compressors dels sistemes VRV és inverter. Els avantatges d’aquesta tecnologia són molt destacades.
 • Fàcil instal·lació: a diferència d’altres equips de climatització com les refrigeradores, els sistemes VRF no són especialment pesats i tenen un disseny modular.
 • Manteniment econòmic: en tractar-se d’unitats d’expansió directa, el seu manteniment no és en absolut complex.
 • Control optimitzat: permeten una gestió més individualitzada dels espais a climatitzar. Cada àrea pot ser tractada com una zona individualitzada.

EVAPORATIUS

Com funcionen?

L’evaporatiu és un equip que s’instal·la en exterior, bé en la coberta o en la paret lateral de l’edifici. Està compost per una bomba d’aigua, un ventilador, un motor i filtres de cel·lulosa.

El funcionament de l’evaporatiu és simple, l’aire calent exterior passa a través dels filtres humectats gràcies a la bomba d’aigua. La temperatura exterior es redueix pel procés evaporatiu i l’aire refredat s’introdueix en l’edifici a través del ventilador.

El refredament evaporatiu aconsegueix refrescar l’ambient entre 4 °C i 12 °C.

Avantatges de la instal·lació evaporativa:

 • Important estalvi energètic, ja que el consum elèctric és equivalent al consum del motor i de la bomba, fins a un consum 80% menor que la instal·lació d’aire condicionat.
 • Baix cost d’instal·lació.
 • Baix cost de manteniment.
 • Millora la qualitat de l’aire interior, renovant el 100% de l’aire exterior, filtrat i fresc, desplaçant pols, fums i olors.
 • Utilitza elements reciclables: aigua, fusta, cartó.
 • Redueix les emissions de CO₂.
 • Funciona sense tancar portes i finestres.

REFRIGERADORES

Aquest sistema de climatització cobreix una àmplia gamma d’aplicacions de refrigeració tant per a processos industrials, com a climatització d’edificis.

El sistema de refrigeradora i fancoil està format per:

 • Unitat de producció de fred i/o calor: aquesta unitat és l’encarregada de produir l’aigua freda i/o calenta (refrigeradora o bomba de calor), equips que produiran la potència requerida a la càrrega de la nostra instal·lació.
 • Sistemes de bombament: mitjançant bombes es transporta l’aigua als equips interiors.
 • Sistemes d’emmagatzematge: amb l’ús de dipòsits es garanteix el subministrament d’aigua refredada o escalfada que demanda la instal·lació.
 • Sistemes de regulació: mitjançant sistemes de control es gestiona el funcionament de la instal·lació (horaris, punts de consigna, etc).
 • Canonades de distribució: a través d’elles circula l’aigua refrigerada o escalfada als diferents elements i unitats terminals.
 • Unitats terminals: aquestes unitats estan formades per una bateria, una vàlvula de pas motoritzada (de dues o tres vies) i una unitat de ventilació que a causa del pas d’aire pel seu bateria ens transmetrà calor o fred a l’estada a climatitzar. Un termòstat comandarà i regularà la vàlvula motoritzada per a regular la demanda de fred o calor de l’estada.

ROOFTOP

Unitats autònomes compactes especialment indicades per a la seva instal·lació en terrats, cobertes o qualsevol espai exterior. La distribució de l’aire es canalitza a través de conductes.

Avantatges de la instal·lació de Rooftop:

 • Instal·lació senzilla: unitat compacta senzilla que es pot instal·lar en la teulada o a nivell del sòl al costat de l’edifici. Tant la unitat exterior com la interior venen ja connectades, per la qual cosa no és necessari dur a terme cap treball de connexió de canonades.
 • Opció de ventilació d’aire nou: ajuda a mantenir un ambient interior d’alta qualitat mitjançant sensors de CO₂ per a supervisar la qualitat de l’aire i regular la quantitat d’aire nou entrant.
 • Free-cooling: permet refrigerar el local introduint 100% aire exterior quan les condicions ho permeten. D’aquesta manera s’evita el funcionament del compressor i amb això una gran part del consum elèctric de l’equip. Per a això s’utilitzen comportes d’aire motoritzades a l’interior de l’equip i un sistema de control que permeti fer l’operació anomenada free-cooling.
 • Solucions personalitzades: els volums d’aire de la unitat de teulada poden personalitzar-se per a satisfer les demandes exactes de qualsevol edifici de grandària mitjana a gran.

AEROTERMIA

Els sistemes aerotermia són bombes de calor d’última generació dissenyades per a aportar refrigeració a l’estiu, calefacció a l’hivern i, si es desitja, aigua calenta tot l’any.

Com funciona el sistema Aerotermia?

Extreu energia ambiental continguda en la temperatura de l’aire, fins i tot sota zero i la transfereix a l’habitació o a l’aigua corrent.

Això s’aconsegueix mitjançant el cicle termodinàmic que utilitza un gas refrigerant comprimit a baixíssimes temperatures per a extreure calor de l’aire exterior.

Avantatges de la instal·lació:

 • Alta eficiencia. Consume menos energía (kWh) que los sistemas de calefacción tradicionales y eso se aprecia en la factura mensual.
 • Es una energía renovable, recogida como tal en el CTE (Código Técnico de la Edificación).
 • Es sostenible, y así está clasificada por la Unión Europea.
 • No requiere casi mantenimiento, es como un electrodoméstico más.
 • No produce combustión (no hay caldera). No hay humo ni residuos. Es más segura.
 • Toda la casa puede funcionar exclusivamente con electricidad, sin necesidad de contratar gas o suministros de combustible. Puede ofrecer aire acondicionado.
 • La instalación aerotermia es mucho más sencilla y mejor que una de funcionamiento con energías no renovables.
 • Se pueden combinar sus salidas (radiadores tradicionales, suelo radiante, bombas de calor, etc.)
 • Es la calefacción con menor consumo energético.

TERRA RADIANT

És el sistema més eficient i econòmic per a donar calefacció. Està constituït per una xarxa de canonades distribuïdes uniformement sota el paviment, per les quals circula aigua, aconseguint-se en l’ambient una temperatura altament homogènia i confortable a l’hivern.

El seu funcionament és fiable i està comprovat des de fa més de 40 anys, sobretot en països del nord i centre d’Europa.

Avantatges del terra radiant:

 • Económico: es una de sus ventajas más evidentes, consiguiendo ahorros de entre el 25 y el 30% sobre otros sistemas tradicionales en viviendas, oficinas, etc. En grandes locales, como naves industriales, hangares, los ahorros pueden llegar hasta el 50-60%, llegando hasta el 75-80%, cuando lo combinamos con energías renovables como geotermia, solar térmica, o biomasa.
 • Saludable: Debido a su funcionamiento a baja temperatura no se generan corrientes de aire caliente que resequen el ambiente ni las mucosas nasales, evitando también el movimiento de polvo y los microorganismos (ácaros) en el ambiente. Por eso está especialmente indicado en hospitales, guarderías, centros de mayores, etc. Es además el único sistema recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
 • Seguro y limpio: elimina los riesgos de quemaduras a niños por altas temperaturas en elementos accesibles (radiadores), características de otros sistemas, y el ensuciamiento de paredes en la parte superior de los radiadores y en partes inaccesibles de los mismos.
 • Confortable: son los que más se ajustan al perfil óptimo de temperaturas del cuerpo humano, proporcionado el máximo confort tanto en periodo de calefacción como de refrescamiento. Siendo además el más favorable para elementos ornamentales naturales como plantas, flores, etc.
 • Integrable: con cualquier tipo de revestimiento de suelo (madera, mármol, cerámico, moqueta, etc.)
 • Temperatura uniforme: debido a que toda la superficie del suelo irradia de manera uniforme el calor en el periodo de calefacción y lo absorbe en periodo de refrescamiento, evita las zonas frías y calientes características de otros sistemas convencionales.
 • Confortable: son los que más se ajustan al perfil óptimo de temperaturas del cuerpo humano, proporcionado el máximo confort tanto en periodo de calefacción como de refrescamiento. Siendo además el más favorable para elementos ornamentales naturales como plantas, flores, etc. 
 • Integrable: con cualquier tipo de revestimiento de suelo (madera, mármol, cerámico, moqueta, etc.) 
 • Temperatura uniforme: debido a que toda la superficie del suelo irradia de manera uniforme el calor en el periodo de calefacción y lo absorbe en periodo de refrescamiento, evita las zonas frías y calientes características de otros sistemas convencionales.