Substitució de caldera de gasoil per equip d’aerotèrmia Santa Eulàlia de Ronçana.

S’instal·la un equip Combi de 11kW de potència en calefacció que aprofita el circuit existent de radiadors amb sistema bitub. L’equip és capaç de generar calefacció i incorpora un dipòsit integrat de 200 litres per generar aigua calenta sanitària de forma eficient.

El mòdul cascada gestiona el suport entre els dos equips d’aerotèrmia, així com connectar la caldera de gasoil en cas d’emergència, a més allarga la vida útil dels equips fent-los funcionar alternativament.