S’ha realitzat la instal·lació de 34kW de potència sense abocament a xarxa, buscant la màxima eficiència i rendiment del sistema, amb un immillorable període d’amortització.

Estudi previ

Hem estudiat el consum de la fàbrica, monitorant el consum general. Optimitzem el dimensionament de la instal·lació, ajustant-la a les necessitats reals del client.

instalacio fotovoltaica
mapa calor

Sol·licitem els permisos d’obra a l’Ajuntament i aprofitem els possibles beneficis fiscals que pugui oferir-li al client per instal·lar una font d’energia neta.

Subministrament i muntatge

Subministrem i muntem els millors components per a la nostra instal·lació buscant sempre les màximes garanties de producte i vida útil dels equips.

instalacio fotovoltaica

Monitoratge, seguiment i manteniment

No n’hi ha prou amb realitzar la instal·lació, realitzem un monitoratge a temps real del consum general de la fàbrica i de la producció fotovoltaica. Ens permet comprovar el seu bon funcionament i detectar possibles anomalies, que ens permeten actuar ràpidament, així com programar futurs manteniments.

instalacio fotovoltaica
energy management