Instal·lació d’autoconsum industrial a Barberà del Vallès (Barcelona). Consta de 220 panells monocristal·lins de 550Wp, amb estructura inclinada prefabricada orientats al sud. Té un inversor trifàsic i híbrid de 110,0 kW, de manera que és capaç de generar 195.420 kWh anuals i reduir l’import de la factura elèctrica.