La quantia de les ajudes basi contemplades al Programa PREE per a actuacions en edificis complets, serà per a totes les tipologies d’actuació del 35% del cost elegible, excepte en el cas de les millores d’eficiència energètica en instal·lacions d’il·luminació, en els quals l’ajuda serà del 15%.

Les actuacions subvencionables corresponen a tres tipologies:

1. Millora de l’envolupant tèrmica.

2. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques, com:

Substitució energia convencional per energia solar tèrmica.

Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica.

Substitució d’energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques.

Millora de l’eficiència energètica dels subsistemes de generació no inclosos anteriorment, com la bomba de calor.

Millora de l’eficiència energètica de subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.

3. Millora de les instal·lacions d’il·luminació.

D’altra banda, les actuacions subvencionables seran actuacions en edificis complets dels següents usos:

Edificis d’habitatge unifamiliar.

Edificis de tipologia residencial col·lectiva d’habitatge;

Edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc).

No seran actuacions subvencionables les realitzades en edificis de nova construcció, les que suposin una ampliació que incrementi superfície o volum construït, les que comportin un canvi d’ús d’edifico.

REALITZEM ESTUDIS PERSONALITZATS I T’AJUDEM A SOL·LICITAR LES AJUDES DEL TEU PROJECTE

Entrada similar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *