Instal·lació de punt de recàrrega de vehicles elèctrics en una indústria ubicada al polígon industrial de Santiga, Barberà del Vallès (Barcelona). El punt de recàrrega consta d’un pal prefabricat habilitat per a 2 carregadors WALLBOX COPPER de 22kW cadascun. Un altre gran pas per impulsar l’electrificació dels automòbils dels nostres clients.

instal·lació punt de recàrrega vehicles elèctrics