Instal·lació d’autoconsum residencial a Terrassa (Barcelona). Consta de 40 panells monocristal·lins de 460 Wp, 33 amb estructura de suport coplanar d’alumini orientats a l’oest i, els 7 restants orientats al sud amb estructura inclinada prefabricada del fabricant solarbloc. Té dos inversors trifàsics i híbrids de 10,0 kW i 5 kW respectivament, amb els quals és capaç de generar 22.501 kWh anuals i reduir l’import de la factura elèctrica. A més, s’incorpora emmagatzematge de bateria de liti de 15 kWh de capacitat per acumular l’excedent de les hores diürnes i poder-ne fer servir durant la nit.

UbicacióTerrassa (Barcelona)
Tipus instal·lació:Autoconsum domèstic
Nº de panells:40
Potencia panell:460 Wp
Potencia FV:18,40 kWp
Inversor:Trifásic
Nº d’inversors:2
Potencia inversor:10 i 5 kW
Energia generada estimada:22.501 kWh/año
Emissions evitades:10,42 tCO2/año