Instal·lació d’autoconsum residencial a Polinyà (Barcelona). Consta de 20 panells monocristal·lins de 430 Wp, amb estructura de suport coplanar d’alumini orientats a l’est-oest. Té un inversor monofàsics i híbrid de 6,0 kW, amb els quals és capaç de generar 6.879 kWh anuals i reduir l’import de la factura elèctrica. A més, s’incorpora emmagatzematge de bateria de liti amb 4 torres de 5,4 kWh fent un total de 21,6 kWh de capacitat per acumular l’excedent de les hores diürnes i poder-ne fer servir durant la nit.

UbicacióPolinyà (Barcelona)
Tipus instal·lació:Autoconsum residencial
Nº de panells:20
Potencia panell:430 Wp
Potencia FV:8,6 kWp
Inversor:Monofàsic
Nº d’inversors:1
Potencia inversor:6 kW
Energia generada estimada:6.879 kWh/año
Emissions evitades:3,19 tCO2/año
instal·lació autoconsum residencial