Instal·lació d’autoconsum industrial a Lliça de Vall (Barcelona). Consta de 68 panells monocristal·lins de 485 Wp i estructura de suports coplanar d’alumini orientada al sud. Té dos inversors monofàsics i híbrids de 12 i 15 kW amb què és capaç de generar 45.731 kWh anuals i reduir l’import de la factura elèctrica.

UbicacióLliçà de Vall (Barcelona)
Tipus instal·lació:Autoconsum industrial
Nº de panells:68
Potencia panell:485 Wp
Potencia FV:4,85 kWp
Inversor:Trifásic
Nº d’inversors:2
Potencia inversor:12 i 15 kW
Energia generada estimada:45.731 kWh/any
Emissions evitades:21.494 tCO2/any