Instal·lació aerotèrmia en cascada per unifamiliar de 250m2 Les Franqueses del Vallès.

S’instal·len dos equips compactes aerotèrmia de 16kW de potència calorífica controlats per un mòdul cascada. Un equip s’encarrega de produir aigua calenta sanitària en un dipòsit extern de 300 litres i recolzar en moments de baixes temperatures al que genera la calefacció. El segon equip només genera calefacció, per al circuit existent de terra radiant. El segon equip només genera calefacció, per al circuit existent de terra radiant. El mòdul cascada gestiona el suport entre els dos equips d’aerotèrmia, així com connectar la caldera de gasoil en cas d’emergència, a més allarga la vida útil dels equips fent-los funcionar alternativament.

El mòdul cascada gestiona el suport entre els dos equips d’aerotèrmia, així com connectar la caldera de gasoil en cas d’emergència, a més allarga la vida útil dels equips fent-los funcionar alternativament.