S’instal·la un equip aeroterm LG per al consum d’aigua calenta sanitària a un local de restauració, substituint un termo elèctric. S’instal·la un equip aeroterm LG per al consum d’aigua calenta sanitària a un local de restauració, substituint un termo elèctric.

Aquesta tecnologia es basa en el cicle termodinàmic, incloent al dipòsit una petita bomba de calor que per cada kW de consum elèctric genera fins a 4kW de calor.

La substitució del termo elèctric per un aeroterm és senzilla, s’aprofiten les mateixes connexions del termo. Ideal per a habitatges, locals comercials, gimnasos i vestuaris d´empreses.