Retirem la caldera de gasoil de 36kW i instal·lem un equip d’aerotèrmia Samsung HT de 14kW per a la generació de calefacció a una casa unifamiliar a Matadepera.

Es manté la instal·lació existent i funcional del terra radiant i només s’actua sobre la generació de calefacció.

Per a la producció d´ACS s´instal·la una bomba de calor ACS de 300 litres.

Individualitzant la generació de calor per a cada necessitat, elevem el COP a la producció de calefacció, aconseguint un estalvi estimat en calefacció de més del 50% a l’any. Amb la bomba de calor per a ACS, l’estalvi estimat és del 35-40%.

El client ha quedat molt satisfet amb la instal·lació i les primeres dades destalvi. Ara ens proposa continuar treballant per poder millorar l’eficiència energètica de casa seva amb la instal·lació Fotovoltaica.