Instal·lació de punt de recàrrega de vehicles elèctrics a una indústria logística de Castellar del Vallès (Barcelona). El punt de recàrrega consta d’un pal prefabricat habilitat per a 2 carregadors WALLBOX COPPER de 22kW cadascun. Un altre gran pas per impulsar l’electrificació dels automòbils dels nostres clients.